Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Euroopan unionin uutta tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen.

EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018 ja samalla se korvasi nykyisen henkilötietolain. Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme vastaamaan EU:n päivitettyjä tietosuoja-asetuksia. Alla tiedot joissa kerromme, miten ja mihin tarkoitukseen käsittelemme saamiamme henkilötietoja.

SIVUSTOILTA SAATAVAT TIEDOT

Verkkosivustomme osoite on: https://hovimakicamping.net.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Evästeet

Emme käytä sivustoillamme evästeitä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

 

TIETOSUOJASELOSTE HOVIMÄKI CAMPING

Henkilötietolain 10 ja 24§, majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 1. Matkustajarekisterin pitäjä

Marmel Oy Y-tunnus: 1526855-2 Osoite: Hovimäentie 28, 31460 Hirsjärvi Puh: 040 7572 132 hovimaki@hotmail.com

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Rantala, Osoite: Hovimäentie 28, 31460 Hirsjärvi puh. 040 7572 132 hovimaki@hotmail.com

 1. Rekisterin nimi

Matkustajarekisteri Hovimäki Camping

 1. Oikeusperuste ja matkustajatietojen käsittelyn tarkoitus

Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 7§:ään. Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi, sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen. Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin oikeutettuna etunaan, ellei matkustaja ole käyttänyt henkilötietolain (523/1999) 30§:ssä tarkoitettua kielto-oikeuttaan.

 1. Matkustajarekisterin tietosisältö

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 6§ määrittelemät matkustajatiedot:

1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;

2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;

3) matkustajan osoite;

4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;

5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä

6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa.

Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko majoittuminen vapaa ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.

Matkustajarekisteriin talletettuja tietoja säilytetään yhden vuoden ajan rekisteriin merkintäpäivästä. Sen jälkeen matkustajatiedot tuhotaan

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan matkustajailmoituksen täytön yhteydessä rekisteröidyltä itseltään.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Matkustajarekisteriin talletettuja henkilötietoja luovutetaan viranomaisille matkailu- ja ravintolatoiminnasta annetun lain (308/2006) määrittelemissä tarkoituksissa ja laajuudessa.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n, tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Matkustajarekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto

Manuaalinen henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, eikä siihen ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä, tai työntekijöillä joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely ei kuulu.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot suojataan teknisesti, sekä tallennetaan tietoturvallisella tavalla. Niihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä, eikä työntekijöillä, joiden työtehtäviin rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittely ei kuulu.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat matkustajarekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tarkastusoikeuden käyttämisestä on tehtävä henkilökohtaisesti paikan päällä, tai kirjallisesti omakätisellä allekirjoituksella vahvistettuna, tai sähköisessä muodossa. Kirjalliset, tai sähköiset pyynnöt tulee toimittaa tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus on aina henkilökohtainen.

 1. Korjausoikeus

Sähköiseen matkustajarekisteriin merkitään vain niitä tietoja, jotka on merkitty matkustajailmoitukseen ja jonka ilmoituksen täyttäjä vahvistaa allekirjoituksellaan. Rekisteröidyn korjausvaatimus voi johtaa matkustajarekisterin tietojen korjaamiseen vain siinä tapauksessa, että rekisteriin tallennettu tieto ei vastaa matkustajailmoituksen tietoa. Korjausoikeus ei koske manuaalista matkustajarekisteriä, sillä täytettyjä matkustajailmoituksia ei voida korjata jälkikäteen. Matkustajarekisterin tietojen korjauspyynnöt voi kirjallisina ja omakätisellä allekirjoituksella vahvistettuna, tai sähköisessä muodossa, osoittaa kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Pyynnön voi myös tehdä henkilökohtaisesti paikan päällä.

 1. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Hovimäki Camping (Marmel Oy) käyttää kolmansia osapuolia palveluissa, jotka koskevat liiketoimintajärjestelmää, sähköistä kaupankäyntiä, sähköpostia ja pilveen tehtäviä varmuuskopiointeja. Ennen tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle Hovimäki Camping (Marmel Oy) varmistaa kirjallisesti, että osapuoli noudattaa lakeja, kuten tässä tapauksessa GDPR:ää.

Hovimäki Camping (Marmel Oy) ei käytä matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, ilman henkilön kanssa erikseen sovitusti tai omaa suostumusta.

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Käsittelyä rajoitetaan odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Käsittelyn rajoituksen aikana henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi. rekisterinpitäjän on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan. Pyynnöt käsittelyn rajoitusta koskien voi kirjallisina ja omakätisellä allekirjoituksella vahvistettuna, tai sähköisessä muodossa, osoittaa kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Pyynnön voi myös tehdä henkilökohtaisesti paikan päällä.

 1. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Oikeutta sovelletaan ainoastaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn, kun henkilötiedot koskevat rekisteröityä ja ovat hänen toimittamiaan, henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja kun tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin. Jos nämä ehdot täyttyvät, rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötietonsa siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Tietojen siirtämistä koskevat kirjalliset, tai sähköiset pyynnöt tulee toimittaa tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2. mainittuihin yhteystietoihin. Pyynnön voi myös tehdä henkilökohtaisesti paikan päällä. Pyynnön tekijän on tarvittaessa voitava todistaa henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön tekijälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Kielto-oikeus

Matkustajarekisteriin merkityllä on oikeus kieltää matkustajatietojensa käyttö asiakaspalveluun tai suoramarkkinointiin. Tätä koskeva kohta löytyy matkustajakortista ja kiellon voi asettaa matkustajakorttia täytettäessä. Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja ja

matkustajarekisteriä asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, ellei matkustaja ole käyttänyt henkilötietolain (523/1999) 30§:ssä tarkoitettua kielto-oikeuttaan. Kielto-oikeutta koskevat kirjalliset, tai sähköiset pyynnöt tulee toimittaa tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2. mainittuihin yhteystietoihin. Pyynnön voi myös tehdä henkilökohtaisesti paikan päällä. Pyynnön tekijän on tarvittaessa voitava todistaa henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön tekijälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Somerolla 23.5.2018

Marko Rantala

Marmel Oy/Hovimäki Camping